49. posiedzenie Senatu RP – 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie lubelskiej fabryki „Protektor”.