49. posiedzenie Senatu RP – 20.02.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odpowiedzi na pytanie ze strony Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.