50. posiedzenie Senatu RP – 06.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie zrealizowania inwestycji pod nazwą „placówka Straży Granicznej w Ulhówku”.