50. posiedzenie Senatu RP – 12.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie uchwały walnego zebrania członków Koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” we Włodawie.