51. posiedzenie Senatu RP – 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji z dniem 31 marca 2014 r. rejonu energetycznego Lubartów, obecnie sekcji.