51. posiedzenie Senatu RP – 20.03.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie zbiorów historycznego dziedzictwa polskiego we Lwowie.