51. posiedzenie Senatu RP – 26.03.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji górnictwa.