54. posiedzenie Senatu RP – 13.05.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie utworzenia kierunku „elektroradiologia” w ramach studiów wyższych dla techników elektroradiologii.