56. posiedzenie Senatu RP -12.06.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie pani kapitan Weroniki Sebastianowicz.