65. posiedzenie Senatu – 20.11.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o.