65. posiedzenie Senatu RP – 17.11.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i problemów Stowarzyszenia Pomocy Repatriantom oraz Członkom ich Rodzin.