67. posiedzenie Senatu RP – 18.12.2014

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie kwot zasądzeń od państwa polskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.


Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia.