68. posiedzenie Senatu RP – 09.01.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego w sprawie rażąco wysokich wydatkach spółek grupy kapitałowej PKP na usługi doradcze i eksperckie.