69. posiedzenie Senatu RP – 27.01.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.