7. posiedzenie Senatu RP – 14.03.2012

oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą.