70. posiedzenie Senatu RP – 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego w sprawie treści składanych przez mieszkańców deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.