70. posiedzenie Senatu RP – 07.02.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w sprawie interpretacji art. 49 ust. 2 i ust. 2a Regulaminu Senatu