74. posiedzenie Senatu RP – 14.04.2011

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmniejszenia w roku 2011 – o około 62% w stosunku do roku ubiegłego – dla województwa lubelskiego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.