76. posiedzenie Senatu RP – 12.06.2015r.

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w sprawie pogarszającej się jakości fragmentów dawnych dróg krajowych, których utrzymanie przejęły gminy.