8 Akcja Polacy Rodakom – podziękowania

W imieniu Organizatorów VIII edycji Akcji Polacy Rodakom, pragnę złożyć serdeczne podziękowania tym, którzy wspierali tegoroczną Akcję. Dziękuję wszystkim Sponsorom, którzy hojnie włączyli się w zbiórkę darów.

Wyrażam także wdzięczność Współorganizatorom Akcji:
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, „PKP Energetyka” Zakład Lubelski, Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A., Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Z poważaniem
Senator Stanisław Gogacz