80. posiedzenie Senatu RP – 07.08.2015r.

Oświadczenie Senatora RP Stanisława Gogacza skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego w sprawie Przystanku Woodstock.