80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – uroczystości w Łukowie

W dniu 01.09.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się na cmentarzu przed Kościołem Św. Rocha w Łukowie.

Po okolicznościowych przemówieniach i Apelu Poległych złożono kwiaty na grobach żołnierzy poległych we wrześniu ′39 roku.

01.09.2019r. Łuków