9 Akcja Polacy Rodakom – informacje

Wzorem lat poprzednich, także i w tym roku, już po raz IX organizowana jest Akcja Polacy Rodakom, dzięki której zostanie udzielona pomoc Rodzinom na Białorusi i Ukrainie w postaci świątecznych paczek.

Organizatorem Akcji niosącej pomoc Polakom na Ukrainie jest Ruch Odbudowy Polski. Koordynatorem i Inicjatorem, który dziewięć lat temu rozpoczął to wielkie dzieło pomocy Rodakom na Wschodzie jest Senator Stanisław Gogacz.

W przygotowaniu Akcji biorą udział ludzie dobrej woli, firmy i organizacje, emeryci i renciści, młodzież i studenci.


W ramach Akcji od 3 listopada do 15 grudnia 2008 roku w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11.00 do 15.00 w Lublinie przy ul. Królewskiej 3/27 na II piętrze odbywać się będzie zbiórka i przygotowanie paczek ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNYCH dla Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi.

PROSIMY O PRZYNOSZENIE:

– produktów spożywczych o długim okresie przechowywania, tj. słodyczy, kakao, konserw, makaronu, cukru, kaszy, oleju itp.

– książek z polską literaturą piękną i książek dla dzieci

– zabawek (wyłącznie zabawki miękkie, np. przytulanki)

P. S. W tej edycji nie prowadzimy zbiórki ODZIEŻY I BUTÓW.


Do Akcji jest zaproszony i może włączyć się każdy !

Dotychczas Akcję wspierają:

– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” „PKP ENERGETYKA” Sp. z o.o. Zakład Lubelski
– Forum Młodych PiS
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy COZL
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A.
– Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Al. Kraśnicka 100
– Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
– Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie
– Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Lublinie


KONTAKT:
Stanisław Gogacz
Senator RP
Tel. 0 601 850 478

***
Biuro Senatorskie
Tel. 0 81 442 36 03
biuro[at]stanislawgogacz.pl
www.stanislawgogacz.pl