Akcja Charytatywna „Aniołkowe Granie” w Łukowie

W dniu 31.01.2020r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Łukowie w koncercie finałowym IV edycji Akcji Charytatywnej „Aniołkowe Granie”, która odbyła się w auli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

Organizatorami akcji byli: Przedszkole Miejskie nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks.Grzegorza Piramowicza oraz I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie.

Pan Senator objął patronatem honorowym Akcję Charytatywną „Aniołkowe Granie”, której celem jest m.in.: propagowanie idei pieczy zastępczej, oraz podkreślenie roli rodziny.