Akcja Polacy – Ukrainie

                                    Szanowni Państwo

W związku z agresją wojenną  Senator RP Stanisław Gogacz wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nurzynie – powiat Łuków i Stowarzyszeniem „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach ogłasza Akcję Polacy – Ukrainie.

Zapraszamy do udziału w zbiórce i przygotowaniu biało – czerwonych paczek żywnościowych.

Prosimy o przekazywanie produktów spożywczych o długim terminie przechowywania.

Miejsca zbiórek:

Biuro Senatorskie Senatora Stanisława Gogacza

ul. Wilczyńskiego 4m, 21-400 Łuków

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego DUKAT

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

 

Współorganizatorzy Akcji:

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

80 1750 0012 0000 0000 3446 2957

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – UKRAINIE”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie

Nurzyna 56, 21-404 Trzebieszów

23 9206 0009 0005 5941 2000 0030

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – UKRAINIE”