Blok dla Lubelszczyzny

Spotkanie Parlamentarzystów z województwa lubelskiego

W dniu 31 marca 2008 roku w Sali Belweder w Hotelu Europa, miało miejsce spotkanie lubelskich parlamentarzystów inaugurujące działalność Bloku dla Lubelszczyzny, w którym wziął udział Senator Stanisław Gogacz. Ta formalna grupa ma na celu skupienie działań jak największej ilości posłów i senatorów przy ważnych działaniach jakie podejmowane są w naszym regionie. Na poniedziałkowym spotkaniu wybrane zostały władze Bloku dla Lubelszczyzny. W skład Prezydium weszli Przewodniczący, którym został Senator Grzegorz Czelej oraz Zastępca Przewodniczącego Poseł Joanna Mucha. W trakcie spotkania uchwalony został również regulamin Bloku.