VII Kadencja Senatu RP

16. posiedzenie Senatu

Pytanie Pana Senatora dotyczące Poczty Polskiej (23 lipca 2008r.). Senator Stanisław Gogacz: Panie Ministrze, mam następujące pytanie: czy obecnie w Unii Europejskiej powszechna usługa pocztowa [więcej …]

VII Kadencja Senatu RP

Ochrona zdrowia

13. posiedzenie Senatu w dniu 5 czerwca 2008r. Senator Stanisław Gogacz: Panie Rzeczniku! Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, ten dział, który znajdujemy w przedstawionej nam [więcej …]

VII Kadencja Senatu RP

Opłaty abonamentowe

13. posiedzenie Senatu w dniu 4 czerwca 2008 roku. Senator Stanisław Gogacz: Pierwsze pytanie kieruję do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chciałbym zapytać, czy [więcej …]

VII Kadencja Senatu RP

Świadczenia zdrowotne

12. posiedzenie Senatu w dniu 15 maja 2008r. Senator Stanisław Gogacz: Panie Prezesie, mam następujące pytanie, biorąc pod uwagę podstawowe zasady konstytucyjne, jakie Trybunał Konstytucyjny [więcej …]