Debata dot. przyszłości PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami oraz Kopalni Bogdanka – 20.03.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie wraz ze Związkowcami LW Bogdanka S.A. zapraszają naDEBATĘ PUBLICZNĄ

w której wezmą udział kolejarze, górnicy i mieszkańcy Lubelszczyzny
Celem debaty jest publiczne postawienie pytań Ministrowi Infrastruktury odnośnie przyszłości Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie oraz Ministrowi Skarbu Państwa co do przyczyn sprzedaży pakietu większościowego akcji kopalni Bogdanka

Dnia 20 marca 2010 r. podczas planowanej debaty publicznej zostaną podjęte dwa stanowiska, których projekty znajdują się poniżej.

 Stanowisko (projekt): szczegóły
Wyrażenie dezaprobaty wobec takiej restrukturyzacji PKP S.A., która miałaby wyprowadzić Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z Lublina do Krakowa.

2 Stanowisko (projekt): szczegóły
Zaprotestowanie przeciwko sprzedaży przez Skarb Państwa kopalni LW Bogdanka będącej jedną z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Debata odbędzie się w sobotę 20 marca 2010r.
o godzinie 10.00 w Lublinie przy ul. Królewskiej 3
w sali konferencyjnej (niski parter).

Program debaty:
10.00 – prezentacja 1-szego stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza
10.15 – wystąpienia przedstawicieli Związków Zawodowych PKP S.A.
10.40 – dyskusja i pytania co do 1-ego stanowiska
11.00 – prezentacja 2-go stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza
11.15 – wystąpienia przedstawicieli Związków Zawodowych LW Bogdanka
11.40 – dyskusja i pytania co do 2-ego stanowiska
12.15 – przyjęcie 1-szego i 2-go stanowiska oraz zakończenie obrad.

Przypominamy o zakazie parkowania przy ul. Królewskiej.