Debata nt. dostępności świadczeń zdrowotnych – 3.10.2009

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Ruch Odbudowy Polski Okręg Lubelski zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ pt. „Dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Lubelszczyzny w związku z restrukturyzacją szpitali wojewódzkich w tym możliwą likwidacją Szpitala im. Jana Bożego”.Debata odbędzie się w sobotę 3 października 2009r.

w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

W debacie wezmą udział mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny, medycy, związkowcy oraz pacjenci, a celem spotkania będzie przyjęcie oświadczenia oceniającego restrukturyzację szpitali.

Program debaty:

10.00 – otwarcie debaty i wprowadzenie do tematyki – Senator Stanisław Gogacz

10.30 – stanowisko Samorządu i Związku Zawodowego Lekarzy

10.45 – stanowisko Samorządu i Związku Zawodowego Pielęgniarek

11.00 – stanowisko NSZZ „Solidarność” Regionu Lubelskiego

11.15 – wystąpienia uczestników debaty (do 3 minut)

12.00 – przyjęcie oświadczenia przez uczestników debaty

12.30 – konferencja prasowa

13.00 – zakończenie debaty

 

Przewodniczący ROP Okręg Lubelski

Stanisław Gogacz
Senator RP