Debata Publiczna w spr. Kliniki Stomatologicznej – 29.12.2010