Debata Publiczna w spr. obrony Bogdanki – 23.10.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Górnicy Kopalni Bogdanka zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ – OBRONA KOPALNI BOGDANKA NASZYM OBYWATELSKIM OBOWIĄZKIEM

W debacie wezmą udział mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny, Łęcznej, powiatu Łęczyńskiego, górnicy oraz politycy.  

Uczestnicy debaty zdecydują o przyjęciu stanowisk:

1 Stanowisko:

Wyrażenie ostrego i zdecydowanego publicznego protestu przeciwko próbom sprzedaży 100% akcji Bogdanka.

2 Stanowisko:

Przyjęcie Deklaracji o powołaniu Lubelskiej Obywatelskiej Inicjatywy na Rzecz Obrony Kopalni Bogdanka i zbieranie pod nią podpisów.

(pełny tekst projektów stanowisk od czwartku na stronie www.stanislawgogacz.pl)

Debata odbędzie się w Sobotę 23 Października 2010r.

o godzinie 10.00  w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter)

Program debaty:

10.00 – prezentacja 1-szego stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

10.15 – wystąpienia uczestników

10.40 – dyskusja i pytania co do 1-ego stanowiska

11.15 – prezentacja 2-go stanowiska

11.30 – wystąpienia uczestników

11.40 – dyskusja i pytania co do 2-ego stanowiska

12.15 – przyjęcie stanowisk i zakończenie debaty