Debata Publiczna w spr. obrony Kliniki Stomatologicznej – 29.12.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz pracownicy służby zdrowia wraz z pacjentami i mieszkańcami Lubelszczyzny zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ – NIE LIKWIDACJI KLINIKI STOMATOLOGICZNEJ W LUBLINIE –

Uczestnicy debaty zdecydują o przyjęciu następującego stanowiska:

„Stomatologiczne Centrum Kliniczne w Lublinie – będąc modelowym przykładem połączenia nauki i lecznictwa – bardzo dobrze wpisało się w potrzeby zdrowotne regionu, dlatego my Mieszkańcy Lubelszczyzny oczekujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika oraz od Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jako Organu założycielskiego doprowadzenia do zawarcia nowego Kontraktu na świadczenia stomatologiczne, tak aby jedyny w tej dziedzinie na Lubelszczyźnie świadczeniodawca o statusie kliniki mógł dalej bez przeszkód funkcjonować.”  

 Debata odbędzie się w środę 29 grudnia 2010r.

   o godzinie 16.00  w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter)

Program debaty:

16.00 – prezentacja stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

16.30 – wystąpienie przedstawiciela pracowników

16.45 – wystąpienie przedstawiciela pacjentów

17.00 – wystąpienia uczestników

17.30 – przyjęcie stanowiska