Debata w sprawie przyszłości PKP S.A. – 09.10.2010

Senator RP Stanisław Gogacz oraz Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. zapraszają na DEBATĘ PUBLICZNĄ w której wezmą udział kolejarze i mieszkańcy Lubelszczyzny. Celem debaty jest publiczne postawienie pytań Ministrowi Infrastruktury oraz władzom PKP S.A. odnośnie przyszłości struktur PKP na Lubelszczyźnie.

Uczestnicy debaty zdecydują również o przyjęciu stanowisk:

1 Stanowisko:

Zwrócenie się do Zarządu Spółki PKP Intercity S.A. ze stanowczym żądaniem odstąpienia od planów likwidacji Sekcji Napraw i Utrzymania Taboru PKP IC w Lublinie.  

2 Stanowisko:

Wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec zamiarów zarządu PKP Cargo S.A. wyprowadzenia ze swoich struktur Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie.

3 Stanowisko:

Zaprotestowanie przeciwko odstąpieniu przez Polskie Linie Kolejowe od modernizacji linii kolejowej E-7 Warszawa – Lublin.

(pełny tekst projektów stanowisk od czwartku na stronie www.stanislawgogacz.pl)

Debata odbędzie się w Sobotę 9 Października 2010r.

o godzinie 10.00  w Lublinie przy ul. Królewskiej 3

w sali konferencyjnej (niski parter).

Program debaty:

10.00 – prezentacja 1-szego stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

10.15 – wystąpienia przedstawicieli Związków Zawodowych PKP S.A.

10.40 – dyskusja i pytania co do 1-ego stanowiska

11.00 – prezentacja 2-go stanowiska

11.15 – wystąpienia przedstawicieli Związków Zawodowych PKP S.A.

11.40 – dyskusja i pytania co do 2-ego stanowiska

12.00 – prezentacja 3-go stanowiska i dyskusja

12.30 – przyjęcie stanowisk i zakończenie debaty