Dęblińskie obchody 80. rocznicy powołania Armii Krajowej

W dniu 13.02.2022 r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Dęblinie w uroczystościach  upamiętniających 80. rocznicę powołania Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęła o godz. 10.00 koncelebrowana Msza święta w kościele pw. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie, transmitowana w TVP3 LUBLIN. Podczas nabożeństwa modlono się o Boże błogosławieństwo oraz życie wieczne w niebie dla poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy ZWZ, AK, WiN. Eucharystii przewodniczył ks. ppor. Łukasz Matuszczak– kapelan parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej, w koncelebrze, ks. kan. Stanisława Chodźko – dziekana ryckiego i proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach oraz ks. Franciszka Klebaniuka – proboszcza tutejszej parafii, który wygłosił okolicznościową homilię.

Po błogosławieństwie przed epitafium 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK odbyła się uroczysta zbiórka. Przy akompaniamencie organów górnego kościoła odśpiewano hymn Polski, a następnie ks. Franciszek Klebaniuk odmówił modlitwę za żołnierzy ZWZ, AK, WiN. Dla upamiętnienia poległych w walce o odzyskanie wolności i niepodległości Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej oraz w latach zniewolenia komunistycznego, Krzysztof Karbowski – członek Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Rykach, odczytał Apel Pamięci i zaśpiewał Pieśń obozową O, Panie, któryś jest na niebie,….”. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki, a przybyłe poczty sztandarowe i poczet z flagą Polski, oddały salut przed epitafium. Podczas zbiórki z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Senator RP Stanisław Gogacz.

Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscach pamięci narodowej i na dęblińskich cmentarzach. Przed pomnikami 15 Pułku Piechoty „Wilków” i Niepodległości, tablicą ku czci Wojciecha Leśki ps. ”Kostka” – sołtysa osady Irena i komendanta placówki ZWZ-AK w Irenie oraz na grobach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, spoczywających na cmentarzu wojennym, komunalnym i parafialnym zapalono znicze. Uczestnikiem tej ceremonii był senator RP Stanisław Gogacz, delegacja Koła ŚZŻ AK w Rykach z prezesem Mariuszem Pawlakiem oraz delegacja Oddziału Dęblińskiego PTT i Dęblińskiego Koła LMiR z Krzysztofem Karbowskim – prezesem dęblińskiego PTT i przewodniczącego koła LMiR w Dęblinie. W tym dniu na grobach poległych i zmarłych żołnierzy ZWZ, AK WiN spoczywających na cmentarzu komunalnym i parafialnym znicze zapaliła również delegacja Towarzystwa Przyjaciół Dęblina z prezesem Grażyną Szczepańską.

Uroczystości towarzyszyła wystawa posterowa prezentująca listę żołnierzy ZWZ, AK, WiN z Dęblina, Gminy Irena, Puław, Ryk oraz ich dowódców, ilustrowana fotografiami partyzantów, prezentowana przed epitafium 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK. Scenarzystami wystawy były Grażyna Szczepańska i Urszula Krzemińska – z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina.

W uroczystości uczestniczył Senator RP Stanisław Gogacz, Monika Kośmińska – wicestarosta i radna Rady Powiatu Ryckiego, Maciej Krygrowski – przewodniczący Rady Miasta Dęblin z wiceprzewodniczącymi RM i przewodniczącymi komisji RM, Beata Siedlecka – burmistrz Dęblina w asyście Agnieszki ChlaściakPietruszewskiej – naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Kamila Krypskiego – podinspektora ds. promocji i współpracy z zagranicą oraz Magdaleny Krasuskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednostki Wojska Polskiego garnizonu Dęblin reprezentował ppłk Mariusz Ceglarski – d-ca Szkolnego Batalionu Lotniczej Akademii Wojskowej i ppłk Jarosław Wojtyś – Szef Wydziału Wychowawczego LAW, w imieniu gena. bryg. pila. dra inża. Krzysztofa Cura – Rektora-Komendanta LAW, w asyście pocztu sztandarowego ze sztandarem LAW i podchorążych LAW oraz mjr Marek Przedpełski– rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego im. płk. pil. obs. Bernarda Adameckiego, w imieniu płka mgra inża. Waldemara Wiśniewskiego – Komendanta CSIL-u.

Na uroczystości przybyli także, członkowie: Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”, w tym prezes Mariusz Pawlak, w asyście pocztu sztandarowego, ze sztandarem Koła ŚZŻ AK w Rykach; Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego oraz Dęblińskiego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, z Krzysztofem Karbowskim – w jednej osobie, prezesem i przewodniczącym tych organizacji; Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, z prezesem Grażyną Szczepańską, w asyście pocztu sztandarowego wystawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, ze sztandarem 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK; Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Dęblinie oraz Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana”, z Janem Prządką – przewodniczącym tych stowarzyszeń; Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 4 „Dęblin-Miasto”, z Martą Drelą – sekretarzem koła; rycerze Chorągwi Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II przy parafii pw. Świętego Marcina biskupa w Stężycy, z pocztem z flagą Polski oraz z Markiem Wesołowskim – Wielkim Rycerzem chorągwi i Wacławem Jopkiem – Komandorem Siedleckim Zakonu Świętego Jana Pawła; harcerze Dęblińskiego Szczepu ZHP „Feniks”, dh. pwd. Jacek Zagożdżon – komendant Hufca ZHP Ryki i dh. pwd. Beata Ćwik – sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ryki i członek Kręgu Dęblińskich Instruktorów Seniorów ZHP „Grąd”, a także przedstawiciele rodzin żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków” i 15 Pułku Piechoty „Wilków” Armii Krajowej oraz mieszkańcy Dęblina.

Organizatorami Dęblińskich obchodów 80. rocznicy powołania Armii Krajowej byli:
Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Piusa V Papieża,

Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Rykach im. Majora Mariana Bernaciaka „Orlika”,
Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego,
Dęblińskie Koło Ligi Morskiej i Rzecznej.

Od jedenastu lat, corocznie organizatorami dęblińskich uroczystości powołania AK są:
Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Piusa V Papieża,

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego.

Tekst:

Krzysztof Karbowski – Oddział Dębliński PTT, Koło ŚZŻ AK w Rykach, Dęblińskie Koło LMiR.

Fotografie:

Krzysztof Karbowski – Oddział Dębliński PTT

Dariusz Kołodyński – Koło ŚZŻ AK w Rykach