Delegacja z Ostrowa Lubelskiego w Senacie RP

W dniu 19.09.2019r. na zaproszenie Senatora RP Stanisława Gogacza do Senatu z wizytą przyjechała delegacja z Ostrowa Lubelskiego.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z Panem Senatorem Stanisławem Gogaczem, podczas którego Pan Senator opowiedział o swojej pracy parlamentarnej, przedstawił strukturę Senatu oraz odpowiadał na pytania uczestników wycieczki. Grupa zwiedziła salę obrad Senatu oraz była na Galerii Sali Posiedzeń Sejmu.

19.09.2019r. Wizyta w Senacie RP