Dni Honorowego Dawstwa Krwi w Łukowie

W dniu 14 listopada 2015r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Spotkaniu Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu łukowskiego z okazji Dni Honorowego Dawstwa Krwi w Łukowie. Uroczystości zostały zorganizowane przez Łukowski oddział PCK wspólnie z Łukowskim Towarzystwem Regionalnym im. Jana Stanisława Majewskiego.

Spotkanie rozpoczęła Msza Święta w kościele parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie, po której zaproszeni goście udali się do auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki gdzie wręczone zostały odznaki oraz liczne upominki.
W Spotkaniu Honorowych Dawców Krwi uczestniczyli dawcy krwi z całego powiatu łukowskiego.

Spotkanie Honorowych Dawców Krwi