Dożynki Gminno – Parafialne w Kocku

W dniu 18.08.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach patriotycznych związanych z 99. rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz w dożynkach gminno-parafialnych w Kocku.

Obchody rozpoczęły się przy obelisku upamiętniającym kontrofensywę znad Wieprza podczas Bitwy Warszawskiej gdzie złożono kwiaty, następnie odbyła się Msza Święta dziękczynno-błagalna w kościele parafialnym. Po Mszy nastąpiły dalsze uroczystości dożynkowe w czasie których dokonano uroczystego otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz otwarcia strzelnicy multimedialnej przy Muzeum Historii Kocka.

18.08.2019r. Kock