Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

Dnia 21 sierpnia 2010 roku Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa, które odbyły się na naszej wschodniej granicy, przy znaku granicznym 835 jednocześnie w polskim Kryłowie i ukraińskim Kreczowie.

W celu umożliwienia mieszkańcom przemieszczania się pomiędzy tymi miejscowości na rzece Bug powstał most pontonowy. Ks. Stefan Batruch prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza zachęcał wszystkich uczestników do wzajemnej współpracy oraz zacieśniania więzi sąsiedzkich.
W tegorocznym programie znalazły się m.in. Forum Współpracy Transgranicznej z udziałem specjalistów z Polski, Ukrainy i Niemiec, transgraniczny jarmark, prezentacje Lubelskiej Federacji Bardów i Gotów z Masłomęcza, wręczenie nagród Kapituły Pojednania Polsko – Ukraińskiego oraz koncerty Kaszmir, Sidneya Polaka i Med Heades XL.