„Galeria Talentów” uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie

W dniu 28.03.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w spotkaniu artystycznym pt. „Galeria Talentów”, które odbyło się w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Zaprezentowali także czego nauczyli się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie. Występom towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów klas I-III.