„Henryk Sienkiewicz Nauczyciel Pokoleń” – konferencja w Woli Gułowskiej

W dniu 7 marca 2015r. Senator Stanisław Gogacz uczestniczył w Woli Gułowskiej w konferencji, która odbyła się pod hasłem: „Henryk Sienkiewicz Nauczyciel Pokoleń”.

Organizatorami konferencji były trzy lubelskie instytucje: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Wójt Gminy Adamów Sławomir Skwarek.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 13.30 w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków od przemówienia prof. zw. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszeni goście mogli wysłuchać montażu słowno-muzycznego poświęconemu postaci Henryka Sienkiewicza w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie oraz uczniów Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie.
O pisarzu zaś opowiadali m.in.: prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski – Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Barbara Wachowicz.