II Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych w Żdżarach

W dniu 04 września 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w II Międzypowiatowym Jarmarku Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Lubelszczyzny 2016” w Żdżarach. Organizatorem Jarmarku był m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie oraz społeczność Żdżar.

Na Jarmarku wystąpiło 15 zespołów m.in.: z powiatu łukowskiego, janowskiego i radzyńskiego, które walczyły o Laur „Złotego Kura Lubelszczyzny 2016″.  Występy trwały całe popołudnie. Decyzją jury „Brązowego Kura Lubelszczyzny” wyśpiewał zespół „Niezapominajki” z Dminina. „Srebrny Kur” trafił do zespołu „Modry Len” z Adamowa, natomiast „Złotego Kura Lubelszczyzny” przyznano zespołowi „Jarzębina”.