IV Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych

W dniu 9 września 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w IV Międzypowiatowym Jarmarku Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kur Ziemi Łukowskiej 2018”, który odbył się w Żdżarach.

Podczas Jarmarku zaprezentowały się zespoły ludowe z różnych gmin powiatu łukowskiego, jak również goście z innych powiatów. Odbyły się także występy dziecięcych zespołów ludowych. W tym roku gospodarzem wydarzenia był Zespół Ludowy „Jagódki” ze Żdżar, który świętował jubileusz 10-lecia powstania.