Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Ostrowie Lubelskim

W dniu 03.10.2021r Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Ostrowie Lubelskim.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem NP NMP w Ostrowie Lubelskim w intencji Jubilatów.

50-tą rocznicę zaślubin obchodziły pary, które zawarły związek małżeński w latach 1969-1970.

Jubilaci zostali odznaczeni orderem Prezydenta RP “Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

 

Foto: Gmina Ostrów Lubelski