Jubileusz 60 – lecia OSP Świderki oraz 15 – lecia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Świderki

W dniu 1 maja 2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami  Jubileuszu 60 – lecia OSP Świderki oraz 15 – lecia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Świderki.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Zofii w Zofiborze, po mszy ks. Jarosław Czech oficjalnie poświęcił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault oraz proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dalsze uroczystości odbyły się przy remizie strażackiej w Świderkach. Została przedstawiona historia jednostki OSP Świderki, wbito gwoździe oraz odczytano akt nadania proporca MDP. W dalszym punkcie programu było m.in.: ślubowanie członków MDP, nadanie odznaczeń członkom OSP oraz MDP.