Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Współczesne determinanty zdrowia” w SP PZOL w Celejowie

W dniu 30.05.2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Współczesne determinanty zdrowia” w SP PZOL w Celejowie.

Otwarcia konferencji dokonał dyrektor SP PZOL w Celejowie mgr inż. Krzysztof Siejko. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać następujących tematów wykładów: „Zdrowie a medycyna”, „Zdrowie a środowisko”, „Zdrowie a wiara”, „Zdrowie a organizacja systemu opieki zdrowotnej”. Konferencja zakończyła się dyskusją panelową z udziałem zaproszonych gości.