Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny

W dniach 5-6 marca 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Konferencji Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pt. „Wisła w Kulturze Lubelszczyzny”, która odbyła się w Puławach i w Gołębiu. konferencja naukowa poświęcona była symbolice i znaczeniu Wisły. Partnerem wydarzenia było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Konferencja odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach. Otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki – przewodniczący WRTR. W pierwszej części obrad uczestnicy wysłuchali wykładu wygłoszonego przez historyka i regionalistę prof. dr hab. Ryszarda Szczygła, który mówił o gospodarczej funkcji Wisły na terenach nadwiślańskich w województwie lubelskim. W dalszej części obrad uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z bogactwem flory i fauny terenów nadwiślańskich okolic Puław i Kazimierza, zaprezentowano prace artystyczne. Część referatową zakończyło wystąpienie etnograf mgr Haliny Soleckiej, która zaprezentowała dawne zawody w rejonie nadwiślańskim Gminy Puławy i okolic.

Konferencji towarzyszyły również trzy wystawy. Pierwsza przygotowana przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym prezentująca wspaniałe fotografie pt. „Małopolski przełom Wisły z lotu ptaka” oraz dwie wystawy przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia – wystawa produktów z wikliny oraz wystawa fotograficzna „Walory przyrodnicze Gminy Puławy”.

 

Konferencja Wisła w Kulturze Lubelszczyzny