Medal dla księdza prałata Mirosława Łubika

W dniu 3 marca 2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej, która została odprawiona w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Łukowie podczas której ksiądz prałat Mirosław Łubik otrzymał medal „Za zasługi dla Niepodległości”. Medal przyznany został przez Instytut Pamięci Narodowej i Urząd do Spraw Kombatantów.