Msz Św. z okazji 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 6 listopada 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w Lublinie w patriotycznej Mszy Św. z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz młodzież lubelskich szkół i burs.

Msza Święta odbyła się w kościele  pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej Zwycięskiej w której uczestniczyli Harcerze ze sztafety rowerowej „Ogień Niepodległości”. Przekazali oni światło zapalone w Kostiuchnówce na Ukrainie, miejscu krwawej bitwy Legionów Marszałka Piłsudskiego. Młodzież z Bursy Szkolnej Nr 2 w Lublinie złożyła na Ołtarzu urnę z ziemią z Cmentarza Poległych Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kostiuchnówce.

06.11.2016r.