Nadanie Szkole Podstawowej w Czernicu imienia ORŁA BIAŁEGO

W dniu 28 maja 2018r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej w Czernicu imienia ORLA BIAŁEGO połączonych z jubileuszem 100-lecia istnienia oświaty w Czernicu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową podczas której poświęcono sztandar szkoły. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkoły gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich zgromadzonych gości powitała Pani Dyrektor Barbara Kania, następnie nastąpiło oficjalne przekazanie sztandaru i odsłonięcie tablic pamiątkowych. Po przemówieniach gości rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Nadanie Szkole Podstawowej w Czernicu imienia ORŁA BIAŁEGO