Nadanie Szkole Podstawowej w Czernicu imienia ORŁA BIAŁEGO